ÚVOD PROPOZICE FOTO VIDEA VÝSLEDKY KONTAKT NÁVŠTĚVNÍ KNIHA ZKO SAHARA

SPONZOŘI 4. ROČNÍKU:


ZKO 281 SAHARA PODLEŠÍN
pořádá v sobotu 07.04.2018
4.ročník speciálního obranářského závodu služebních psů

místo konání:cvičiště ZKO SAHARA Podlešín a blízké okolí
kategorie: soutěží se pouze v obranách na ringo oblek
startovné: 400 Kč (do zaplacení startovného nebude přihláška přijata)
na účet: 274529075/0300 , do zprávy pro příjemce napište jméno závodníka
přihlášky: e-mailem: zko.saharapodlesin@seznam.cz, nebo telefonicky: 724480916, kapacita závodu je omezena na 20 závodníků! Při nenaplnění kapacity bude možno přihlásit se po domluvě s pořadateli i po uzávěrce.
rozhodčí: Roman Vala, Pavel Urban
figuranti: Jiří Toman, Martin Kobrč, Jan Chochola
ceny: každý závodník dostane diplom a drobné ceny, pro vítěze bude jako hlavní cena připravena uzená kýta! A mnoho dalších cen pro úspěšné závodníky!

Občerstvení a stravování bude zajištěno po celou dobu soutěže na cvičišti.

Harmonogram:
8:30 - 9:00 přejímka psů
9:30 slavnostní zahájení
10:00-17:30 soutěžní disciplíny
18:00 vyhlášení vítězů, ukončení soutěže

Informace pro závodníky:

- Každý psovod předloží při prezentaci očkovací průkaz s platným očkováním.
- Za škody způsobené psem odpovídá jeho majitel.
- Všechny disciplíny budou předvedeny zkušebním psempropozice disciplín:

1) Likvidace výtržnosti, body 95b. zákrok/ 5b. pouštěčka
Psovod se na pokyn pomocníka dostaví na výchozí bod. Figurant, či více figurantů páchají výtržnost za překážkou, nebo překážkami a neuposlechnou zákonnou výzvu psovoda. Psovod následně vypouští psa. Figurant se bude aktivně snažit psa odradit od zákroku výhružnými pohyby, křikem, zbraněmi, házením předmětů či povely, nebo jej jinak ošálit. Po zákroku dojde ke krátkému prověření odolnosti psa. Po dobu zákroku zůstává psovod na výchozím bodě, až do pokynu rozhodčího. Poté přichází ke psu a samostatně provádí pouštění. Jestliže pes nepřekoná překážku, nebo z jiného důvodu neprovede zákrok, je cvik anulován. Při nepřesvědčivém přechodu překážky, hledání jiné, nepřímé cesty nebo při váhavém zákroku budou odečteny dílčí body.

2) Hladké zadržení ( cca 100 kroků): body 95b. zákrok/ 5b. pouštěčka
Psovod dojde na pokyn pomocníka ze shromaždiště na určené místo (výchozí bod). Zde si připraví psa, což signalizuje zvednutím ruky. Na horizontu vyjde figurant, který na sebe hlasitě upozorní. Následně psovod po zákonné výzvě vypouští psa k zákroku. Psovod psa okamžitě následuje. Figurant se bude snažit psovi uprchnout a může se snažit psa zmást změnou směru či odhozením předmětu. Pes může při pronásledování pachatele překonávat určité překážky. Po provedení zákroku probíhá bez dalšího pokynu samostatné pouštění. Jestliže pes úplně ztratí orientaci na figuranta, nebo na sebe figurant bude muset upoutat psa z důvodu bezpečnosti, bude cvik anulován. Při částečné ztrátě orientace, či nepřesvědčivém zákroku budou odebrány dílčí body.


3) Zadržení pachatele v nepřehledném terénu: body 95b. zákrok/5b. pouštěčka
Výchozí bod této disciplíny bude před nízkým železničním mostkem. Zde mohou být pro průchod ztížené podmínky, nebo záludnosti a několik nahodilých překážek (improvizovaný bezdomovecký přístřešek), za kterými se bude ukrývat pachatel (figurant). Psovod ve chvíli, kdy bude připraven, vyzve pachatele, aby opustil úkryt. Ten neuposlechne, vystřelí nebo jiným způsobem na sebe upoutá pozornost a dá se na úprk. Poté psovod vypouští psa, kterého neprodleně následuje. Figurant se bude snažit zadržení zabránit zbraněmi, křikem, povely nebo odhozením zavazadla. Po zadržení dojde ke krátkému prověření odolnosti psa. Na pokyn rozhodčího provádí psovod pouštění. Jestliže pes neprovede zákrok, úplně ztratí orientaci na figuranta, nebo na sebe figurant bude muset upoutat psa z důvodu bezpečnosti, nepřekoná nastražené překážky, bude cvik anulován.

4) Zneškodnění pachatele v nákladním přívěsu: body 95b. zákrok/ 5b. pouštěčka
Pachatel (figurant) se snaží ukrýt v odstaveném nákladním přívěsu, ale i tak na sebe upozorní. Psovod se na pokyn dostaví na určené místo a vyzve pachatele, aby zanechal svého jednání. Pachatel výzvu ignoruje a bočními dveřmi začne vyhrožovat psovodovi a následně zaběhne do přívěsu. Psovod vypouští psa a sám zůstává stát na místě. Pes musí vběhnout do nákladního přívěsu, kde může být několik překážek a záludností. Pachatel mezitím opustí prostor otevřenou plošinou umístěnou na zadní straně nákladního přívěsu, kam ho pes musí následovat. Již mimo přívěs, nebo na rampě přívěsu bude proveden zákrok, při kterém se pachatel může bránit zbraněmi, zavazadlem, nebo útěkem. Na pokyn rozhodčího přichází psovod ke psu a provádí pouštění. V této disciplíně bude hodnoceno vyřešení situace psem, přímočarost zákroku. Jestliže pes zákrok neprovede, nebo nevběhne do nákladního přívěsu, bude cvik anulován.

5) Kontrolní výkon (cca 100 kroků): body 95b. zákrok/ 5b. pouštěčka
Psovod si připraví psa na výchozím bodu, připravenost signalizuje zvednutím ruky. Následně figurant vyjde na osu a upozorní na sebe. Psovod po zákonné výzvě vypouští psa, kterého neprodleně následuje. Figurant v určeném momentu provede útok na psa a pokusí se ho zastrašit výhružnými pohyby, křikem, zbraněmi či povely. Figurant klade odpor až do příchodu psovoda. Ihned po příchodu se provádí pouštění bez dalšího pokynu. Při zastrašení, odehnání, odrazení psa a neprovedení zákroku, nebo když na sebe figurant bude muset upoutat psa z důvodu bezpečnosti, bude cvik anulován.

Všeobecné pokyny:
- Při všech disciplínách je nutná zákonná výzva.
- Všechny zákroky budou provedeny na celotělový RINGO oblek.
- Na všechny pouštěčky bude možno použít pouze jeden povel.
- Pouštěčky je možno provádět u psa, ale bez fyzického kontaktu.
- Všechny zákroky budou prováděny bez náhubku.

Pořadatel si vyhrazuje právo v oprávněných případech ke změnám propozic jednotlivých disciplín, či k jejich úpravám.

Vyhodnocení:
Maximální možný počet bodů je 500b. Při rovnosti bodů v celkovém součtu rozhoduje vyšší zisk u kontrolního výkonu, následně likvidace výtržnosti, zadržení pachatele v nepřehledném terénu, zadržení v nákladním přívěsu, hladké zadržení.

Za organizační výbor Tomáš Matuna