ÚVOD PROPOZICE FOTO VIDEA VÝSLEDKY KONTAKT ZKO SAHARA

SPONZOŘI 6. ROČNÍKU:


ZKO 281 SAHARA PODLEŠÍN
pořádá v sobotu 29.08.2020
6.ročník speciálního obranářského závodu služebních psů

místo konání: cvičiště ZKO SAHARA Podlešín a blízké okolí
kategorie: soutěží se pouze v obranách na ringo oblek startovné: 400,- Kč
na účet 51-5437610277/0100 - do zprávy pro příjemce napište jméno závodníka (do zaplacení startovného nebude přihláška přijata)
podání přihlášky: e-mailem (zko.saharapodlesin@seznam.cz) nebo SMS na telefonní číslo 724480916
rozhodčí: Roman Vala, Jiří Toman
figuranti: Tomáš Fejtek. Jiří Zatloukal, Jakub Hyxa, Martin Kobrč a Jan Novotný

Kapacita závodu je omezena na 20 závodníků! Při nenaplnění kapacity bude možno přihlásit se po domluvě s pořadateli i po uzávěrce.
Do přihlášky prosím uveďte jméno a příjmení závodníka, jméno psa, reprezentovanou organizaci Každý závodník dostane diplom a drobné ceny.

Pro vítěze bude jako hlavní cena připravena uzená kýta, bude připraveno mnoho dalších cen pro úspěšné závodníky, které věnují sponzoři závodu.
Po celou dobu soutěže bude na cvičišti zajištěno občerstvení.

Harmonogram:

8:30 - 9:00 přejímka psů
9:30 slavnostní zahájení
10:00-17:30 soutěžní disciplíny
18:00 vyhlášení vítězů, ukončení soutěže

Změna harmonogramu vyhrazena


Informace pro závodníky:
- Každý psovod předloží při prezentaci očkovací průkaz s platným očkováním.
- Za škody způsobené psem odpovídá jeho majitel.
- Všechny disciplíny budou předvedeny zkušebním psem.


Popis jednotlivých disciplín:

1. LIKVIDACE VÝTRŽNOSTI POD VIADUKTEM.95/5

Psovod se dostaví na výchozí bod poblíž vlakového viaduktu.
Zvednutím paže dá najevo, že je připraven k provedení zákroku.
Na druhé straně se ukáže pachatel a naláká psa, následně zajde za roh.
Psovod pouští psa po zaznění výstřelu a okamžitě ho následuje.
Je žádoucí, aby pes šel do zákroku přímým směrem energicky, zákrok provedl co nejrychleji, tvrdě a bez překusů.
Pachatel se po dobu zákroku snaží křikem, gesty a za pomoci různých předmětů odradit psa od zákroku.
Následně zákrok pokračuje do až zastavení rozhodčím. Na ose postupu jsou různé předměty, povrchy a překážky.
Pouštění provádí psovod na pokyn rozhodčího.


2. POCHŮZKA 60 + 35/5

Psovod při pochůzce zahlédne dvě osoby. Tyto osoby jsou pachatelé závažné trestné činnosti.
Úkolem psovoda je tyto osoby eskortovat na určený bod. Po vstupu psovoda na předem určené místo dojde k napadení, načež druhá osoba se snaží opustit prostor. Pachatelé se snaží odradit psa od zákusu. Je žádoucí, aby pes šel do zákroku přímým směrem, energicky, zákrok provedl co nejrychleji, tvrdě a bez překusů. Osoba, proti které pes zakročuje jako první, se brání křikem, gesty a za pomoci různých předmětů. První pachatel se po zákroku psa řídí pokyny psovoda a plně spolupracuje. Druhá osoba se dává na útěk. Psovod se co nejrychleji se snaží přeorientovat psa na prchající osobu tak, aby k zákroku došlo před překročením daného bodu. Pouštění na prvního pachatele se nehodnotí. Druhý pachatel se brání obdobným způsobem, ale boj končí až na pokyn rozhodčího, následně na jeho pokyn dochází k pouštění.


3. PŘEPAD 95/5

Psovod se dostaví na výchozí bod, zvednutím paže dá najevo, že je připraven k provedení zákroku. Ve vzdálenosti cca 100m se ukáže pachatel, který naláká psa, následně se ztratí z dohledu. Psovod vypouští psa po zaznění domluveného signálu (výstřel, píšťalka, klakson atd.). Zhruba v polovině trasy dojde k přepadu druhou osobou, která je agresivní a útočí na psa. Pes se musí přeorientovat na osobu, která ho napadá, a zneškodnit jí. Pokud pes nezakročí okamžitě, dojde ke ztrátě poměrné části bodů, v případě že bude nadále pronásledovat ukrytého pomocníka a dojde až k němu, je cvik anulován. Je žádoucí, aby pes šel do zákroku přímým směrem, energicky, zákrok provedl co nejrychleji, tvrdě a bez překusů. Osoba, proti které pes zakročuje, se brání křikem, gesty a za pomoci různých předmětů. Boj končí až na pokyn rozhodčího, následně dochází k pouštění.


4. LIKVIDACE VÝTRŽNOSTI ZA PŘEKÁŽKOU 95/5

Psovod se dostaví na výchozí bod, zvednutím paže dá najevo, že je připraven k provedení zákroku. Za překážkou se ukáže výtržník a přibližuje se. Pes nesmí být puštěn do doby, než se pachatel začne slovně projevovat, psovod následně pouští psa do zákroku a následuje ho. Je žádoucí, aby pes šel do zákroku přímým směrem, energicky, zákrok provedl co nejrychleji, tvrdě a bez překusů. Pachatel se po dobu zákroku snaží křikem, gesty a za pomoci různých předmětů odradit psa od zákroku. Zákrok pokračuje do zastavení rozhodčím. Na ose postupu jsou různé předměty, povrchy a překážky. Pouštění provádí psovod na pokyn rozhodčího.


5. KONTROLNÍ VÝKON 95/5
Psovod se dostaví na výchozí bod, zvednutím paže dá najevo, že je připraven k provedení zákroku. Pachatel se dává do pohybu, psovod následně vypouští psa a neprodleně ho následuje. Je žádoucí, aby pes šel do zákroku přímým směrem, energicky, zákrok provedl co nejrychleji, tvrdě a bez překusů. Pachatel se po dobu zákroku snaží křikem, gesty a za pomoci různých předmětů odradit psa od zákroku. Následně boj pokračuje do zastavení rozhodčím. Pouštění provádí psovod na pokyn rozhodčího.
Před každým použitím psa psovod zřetelně a nahlas vydá zákonnou výzvu.
Při pouštění je dovoleno vydání pouze jednoho povelu, pokud pes nepustí, je anulováno.
Pořadatel si vyhrazuje právo v oprávněných případech ke změnám propozic jednotlivých disciplín, či k jejich úpravám.

Vyhodnocení:
Maximální možný počet bodů je 500. Při rovnosti bodů v celkovém součtu rozhoduje vyšší zisk u kontrolního výkonu, následně likvidace výtržnosti, zadržení pachatele v nepřehledném terénu, zadržení v nákladním přívěsu, hladké zadržení a los. epřehledném terénu, zadržení v nákladním přívěsu, hladké zadržení.

Organizační pokyny: ?
-Při prezentaci je nutno předložit očkovací průkaz s platným očkováním.
- K účasti v závodu nebudou připuštěni psi zjevně nemocní či zranění; v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání není dovolená ani účast psů po kupíraci ušních boltců.
- Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, psovod je však povinen tuto skutečnost nahlásit při prezentaci.
- V areálu ZKO Sahara Podlešín je zákaz volného pohybu psů.
- Případné exkrementy v areálu budou psovodem odstraněny.
- Závod je organizován v souladu se zákonem na ochranu zvířat. V průběhu konání celé soutěže ve všech prostorách platí zákaz používání ostnatých, elektrických obojků a ostatních donucovacích prostředků. V případě nesportovního chování a hrubosti vůči psu v průběhu celé akce bude psovod diskvalifikován.

- psovod zodpovídá za škody způsobené psem


- osobní údaje závodníků budou zveřejněny v rozsahu jméno, příjmení, organizace, kterou psovod reprezentuje, jméno a CHS psa a to na FB a webových stránkách ZKO Sahara Podlešín a na nástěnce umístěné v prostorách ZKO, dále každý startující obdrží výsledkovou listinu u vedenými údaji.

Vprůběhu závodu budou pro účastníkya návštěvníky nachystány stánky s kynologickými potřebami GUAMANI -kynologické potřeby. Vpřípadě zájmu je možné si zboží objednat a vprůběhu Saharského ringa si ho na stánku vyzvednout.